O firmie

DAPR to skrót od anglojęzycznego pojęcia „data protection”. Misją naszej firmy jest ochrona i bezpieczeństwo informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez naszych klientów.

Proponowane przez nas rozwiązania zabezpieczają dane pod względem prawnym, technicznym i infrastrukturalnym.

Hero section background

RODO jako „wymuszona” restrukturyzacja przedsiębiorstw

RODO to nie tylko konieczność zastosowania się do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Celem świadczonych przez nas usług jest także systemowe wspieranie rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dzięki RODO firmy mapują procesy i zarządzają nimi, a także rozwijają nowe narzędzia umożliwiające im dostosowanie się do wymagań prawnych i warunków rynkowych. Wdrożone dzięki RODO rozwiązania porządkują i usprawniają biznes!

Dlatego w zespole DAPR zgromadziliśmy specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, informatyki, analizy procesów biznesowych. Razem jesteśmy gotowi do modernizacji Twojej firmy tak, aby działała zgodnie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi i pozostała konkurencyjna na rynku.

Hero section background

Informacje to cenna waluta

Naszym zadaniem jest odpowiednio je zabezpieczać. Wartości i kompetencje DAPR wyrażają się w jakości dostarczanych przez nas usług biznesowych, jak również w zachowaniu poufności i lojalności wobec naszych klientów.