O firmie

DAPR to skrót od anglojęzycznego pojęcia „data protection”. Misją naszej firmy jest ochrona i bezpieczeństwo informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez naszych klientów.

Proponowane przez nas rozwiązania zabezpieczają dane pod względem prawnym, technicznym i infrastrukturalnym.

RODO jako „wymuszona” restrukturyzacja przedsiębiorstw

RODO to nie tylko konieczność zastosowania się do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Celem świadczonych przez nas usług jest także systemowe wspieranie rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dzięki RODO firmy mapują procesy i zarządzają nimi, a także rozwijają nowe narzędzia umożliwiające im dostosowanie się do wymagań prawnych i warunków rynkowych. Wdrożone dzięki RODO rozwiązania porządkują i usprawniają biznes!

Dlatego w zespole DAPR zgromadziliśmy specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa, informatyki, analizy procesów biznesowych. Razem jesteśmy gotowi do modernizacji Twojej firmy tak, aby działała zgodnie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi i pozostała konkurencyjna na rynku.

Informacje to cenna waluta

Naszym zadaniem jest odpowiednio je zabezpieczać. Wartości i kompetencje DAPR wyrażają się w jakości dostarczanych przez nas usług biznesowych, jak również w zachowaniu poufności i lojalności wobec naszych klientów.