Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Ikonka lupy

Audyt RODO

Dokonujemy audytów bezpieczeństwa i weryfikacji procedur w zakresie zgodności systemu ochrony danych osobowych klienta z przepisami prawa polskiego oraz unijnymi.

Ikonka puzzli

Wdrożenie RODO

Przygotowujemy firmy i organizacje do działania zgodnie z RODO. Dostosowujemy dokumenty, procedury oraz kształtujemy odpowiednie nawyki, wpływające na bezpieczeństwo danych osobowych.

Ikonka pomocnej osoby

IOD lub stałe wsparcie

Zapewniamy stałe wsparcie w ochronie danych osobowych. Pomagamy aktualizować dokumentację, odpowiadamy na bieżącą korespondencję związaną z ochroną danych osobowych, reagujemy w przypadku incydentów i kontroli. Jako IOD jesteśmy współodpowiedzialni za system ochrony danych osobowych u klienta, w zamian za miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo.

Ikonka ludzi na szkoleniu

Specjalistyczne szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych – ogólne lub branżowe, a także przygotowujące Inspektora Ochrony Danych do pełnienia swojej funkcji.

Ikonka ludzi na szkoleniu

Konsultacje

W zakresie postępowań sądowych lub przed organami administracji wspierani jesteśmy przez renomowaną kancelarię, która w razie potrzeby przygotowuje również niezbędne opinie prawne.

Ikonka certyfikatu

ISO 27001

Przeprowadzamy organizacje przez proces certyfikacji w zakresie normy ISO 27001 oraz udzielamy wsparcia w zakresie bezpieczeństwa IT. Oferujemy między innymi white-hacking, czyli testy penetracyjne infrastruktury IT.

Ikonka zamkniętej kłódki

Audyt aplikacji

Przeprowadzamy audyty aplikacji w zakresie zgodności z zasadami privacy by design i privacy by default, a także innymi wymaganiami wynikającymi z RODO.

Ikonka parasola ochronnego

Wsparcie podczas kontroli

Pomożemy w należytym przygotowaniu się do kontroli UODO, ponownie przeszkolimy Twoich pracowników, sprawdzimy, czy procesy przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawem.