Przekaż funkcje IOD

W ramach tej usługi zapewnimy Państwu wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z danymi osobowymi, począwszy od legalnego zbierania, poprzez prawidłowe ich przetwarzanie, po przejęcie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (prowadzenie dokumentacji, dokonywanie sprawdzeń – audytów, itd.).

Współpraca ma charakter stałej obsługi i obejmuje wszystkie niezbędne czynności w zakresie ochrony danych osobowych w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe m.in.:

  • dokonywanie audytów (sprawdzeń) w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych, a także dbanie o jej aktualność i jej prowadzenie;
  • przygotowanie klauzul związanych z przetwarzanie danych osobowych (zgody, obowiązki informacyjne, itd.);
  • przygotowanie wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych lub w zakresie transferów danych do państw trzecich
  • w razie potrzeby reprezentowanie klienta w kontaktach z organami ochrony danych osobowych;
  • szkolenia dla pracowników i współpracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
  • opiniowanie i przygotowywanie umów i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  • udzielanie odpowiedzi na zagadnienia związane z ochroną danych osobowych u klienta.

Zleć audyt lub sprawdzenie

Dokonujemy audytów bezpieczeństwa lub weryfikacji procedur w zakresie zgodności systemu ochrony danych osobowych z przepisami prawa polskiego (Ustawą i aktami wykonawczymi) i unijnymi (RODO)

Dostosuj firmę do wymogów RODO

Przygotowujemy firmy i organizacje do działania zgodnie z RODO. Dostosowujemy dokumenty, procedury oraz kształtujemy odpowiednie nawyki, wpływające na bezpieczeństwo danych;

Specjalistyczne szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych: ogólne lub branżowe (specjalistyczne), a także przygotowujące ABI/IDO do pełnienia funkcji

Wsparcie kancelarii prawnej

W zakresie postępowań sądowych lub przed organami administracji wspierani jesteśmy przez kancelarię prawną, która w razie potrzeby przygotowuje również niezbędne opinie prawne

ISO 27001 i bezpieczeństwo IT

Przeprowadzamy organizcje przez proces certyfikacji firmy w zakresie normy ISO 27001 oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT. W ofercie między innymi white-hacking czyli testy penetracyjne infrastruktury IT…