Jakub Bartoszewicz

Jakub Bartoszewicz

Specjalizuje się w negocjowaniu umów, sporach między przedsiębiorcami, ochronie danych osobowych oraz Prawie pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywa jako współzałożyciel kancelarii i partner zarządzający. Pomaga małym i średnim przedsiębiorcom, przede wszystkim w zakresie prawa pracy, przy projektowaniu umów oraz prowadzeniu sporów wynikłych na gruncie relacji gospodarczych. Zafascynowany nowymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy prawniczej w celu przyspieszenia, usprawnienia i obniżenia kosztów działalności.

Autor publikacji:

Uniwersytet Jagielloński – prawo, 2004. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, 2006