RODO

Według nad RODO to Analiza Ryzyka. Dlatego pracując z klientami skupiamy się na tym aspekcie. Reszta jest już prosta. Możemy dostarczyć metodykę oraz aplikację do analizy ryzyka RODO. Nauczymy Twój zespół robić analizę własnymi siłami. Jeśli zechcesz, przeprowadzimy proces oceny ryzyka RODO za Ciebie i pokażemy Ci cały proces. Dla klientów przeprowadzamy analizy poszczególnych procesów. Przygotowujemy DPIA. Nasza przewaga to dopracowana metodyka analizy ryzyka wsparta autorskim programem RED INTP GREEN a także lata doświadczeń z projektów oraz szkoleń.

AML

Analiza ryzyka klienta oraz identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z AML/CFT to podstawowe z obowiązków w ramach modelu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Co możemy zrobić? Chętnie stworzymy scenariusze prania pieniędzy dla Twojej organizacji, nauczymy Cię jak zrobić analizę ryzyka i damy narzędzia. Możemy też przeprowadzić taką analizę za Ciebie. Jeśli chodzi o ocenę klientów to stworzyliśmy narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy we własnym zakresie. Co jeszcze? Mając analizę możemy przygotować procedury oraz dokumentację wymaganą przez przepisy.

Sygnaliści

Przeprowadzamy audyt funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, w tym przygotowujemy raport po audytowy oraz prezentacji dla zarządu. Z wielu usług związanych z sygnalistami możemy przykładowo przygotować pełną dokumentację w tym wzory regulaminu oraz procedur, wzory umowy z dostawcami lub jej opiniowanie, wzory upoważnień, zobowiązania do zachowania tajemnicy oraz wzory rejestru. Ustalimy i uporządkujemy kanały zgłoszeń a także zorganizujemy szkolenia o sygnalistach dla zarządu, osób wytypowanych do przyjmowania zgłoszeń oraz dla personelu.

Wsparcie IT

Kompleksowo od ustalenia potrzeb Klienta poprzez optymalne zakupy, aż po przygotowanie sprawnie działającego stanowiska pracy. Możemy przeprowadzić symulację ataku na Twoją firmę dzięki czemu sprawdzimy słabe punkty i podniesiemy świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa.