Strona główna » Produkty i usługi

RODO

U podstaw ochrony danych osobowych, w myśl RODO, znajduje się podejście oparte na ryzyku. Dlatego pracując z klientami skupiamy się przede wszystkim na tym aspekcie. Kiedy przeprowadzimy rzetelną analizę ryzyka, reszta jest już prosta. Możemy dostarczyć metodykę oraz aplikację do analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami RODO. Nauczymy Twój zespół wykonywać taką analizę własnymi siłami. Jeśli zechcesz, przeprowadzimy proces oceny ryzyka na potrzeby RODO za Ciebie i przekażemy Ci jego rezultaty w formie precyzyjnego raportu. Dla klientów przeprowadzamy również wybiórcze analizy poszczególnych procesów, związane z realizacją przyjętej w RODO zasady privacy by design. Oczywiście przygotowujemy również DPIA i kwalifikujemy czynności przetwarzania do tej oceny. Nasze przewagi to dopracowana metodyka analizy ryzyka, wsparta autorskim programem Red Into Green, a także lata doświadczeń z projektów i szkoleń. O organizacjach, które zaufały nam w zakresie analizy ryzyka możesz przeczytać w zakładce „O nas” oraz na stronie głównej.

AML

Analiza ryzyka klienta oraz identyfikacja i ocena ryzyka związanego z AML/CFT to podstawowe z obowiązków w ramach modelu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak możemy Ci pomóc w tym zakresie? Chętnie stworzymy potencjalne scenariusze prania pieniędzy dla Twojej organizacji, nauczymy Cię jak zrobić analizę ryzyka i damy narzędzia. Możemy też przeprowadzić taką analizę za Ciebie. W przypadku oceny klientów, stworzyliśmy narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy we własnym zakresie. Co jeszcze? Mając analizę możemy przygotować procedury oraz wymaganą przepisami dokumentację.

Sygnaliści

Przeprowadzamy audyt funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, w tym przygotowujemy raport poaudytowy oraz prezentację dla zarządu. Ustalamy kanały zgłoszeń i przygotowujemy pełną dokumentację, w tym wzory regulaminów oraz procedur, wzory umów z dostawcami (lub je opiniujemy), wzory upoważnień, zobowiązania do zachowania tajemnicy, wzory rejestru. Organizujemy szkolenia dla zarządu, osób wytypowanych do przyjmowania zgłoszeń oraz personelu.

Wsparcie IT

Zapewniamy kompleksowe wsparcie, od ustalenia potrzeb Klienta, poprzez optymalne zakupy, aż po przygotowanie sprawnie działającego stanowiska pracy. Możemy przeprowadzić symulację ataku na Twoją firmę, dzięki czemu sprawdzimy słabe punkty i podniesiemy świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa.