Maciej Otmianowski

Maciej Otmianowski

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, a w szczególności w stosowaniu podejścia opartego na ryzyku. Od czterech lat zajmuje się rozwojem metodyki przeprowadzania analiz ryzyka oraz aplikacji RedIntoGreen, wykorzystywanej do zarządzania ochroną danych osobowych. Pracując w DAPR wspierał przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, finansowej, IT oraz zarządzania nieruchomościami. 

Przygotowuje rozprawę doktorską – w ramach pracy naukowej bada kwestie stosowania podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych, koncentrując się na wpływie perspektywy behawioralnej na stosowanie regulacji. Jest członkiem międzynarodowej sieci badawczej d.pia.lab network w Brussels Laboratory for Data Protection & Privacy Impact Assessments Vrije Universiteit Brussel oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Autor i współautor publikacji nt. podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla inspektorów ochrony danych, prawników i innych specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem.