Maciej Otmianowski

Maciej Otmianowski

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, a w szczególności w stosowaniu podejścia opartego na ryzyku. Od trzech lat zajmuje się rozwojem metodyki analizy ryzyka
i aplikacji RedIntoGreen wykorzystywanej w obszarze ochrony danych osobowych. Wspierał przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, finansowej, IT oraz zarządzania nieruchomościami.

W ramach pracy naukowej bada kwestie stosowania podejścia opartego na ryzyku
w ochronie danych osobowych, koncentrując się na wpływie perspektywy behawioralnej na stosowanie regulacji. Przygotowuje prace doktorską pod kierunkiem prof. INP Grzegorza Sibigi, a ponadto jest członkiem międzynarodowej sieci badawczej d.pia.lab network
w Brussels Laboratory for Data Protection & Privacy Impact Assessments Vrije Universiteit Brussel oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI. 

Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych nt. podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych.

W ramach działalności społecznej jest inicjatorem i koordynatorem projektu Centrum Społecznego Lobbingu realizowanego przez Fundacje ePaństwo, który uzyskał finansowanie z programu Aktywni Obywatele.