Kontakt

Biuro:

DAPR sp. z o.o.
Aleja Niepodległości 245/17
02-009 Warszawa

Dane do faktury:

DAPR sp. z o.o.
Aleja Niepodległości 245/17
02-009 Warszawa

KRS: 0000688178
REGON: 367892190
NIP: 9512442208

DAPR sp. z o.o.

Wypełnij formularz

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DAPR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny al. Niepodległości 245/17, 02-009 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: m.otmianowski@dapr.pl lub tel. (+48) 22 100 40 13.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a w szczególności w celu przedstawienia oferty na Państwa życzenie lub rozpatrzenia skierowanego wniosku.
  3. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
  4. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności DAPR sp. z o.o..