Wskazujemy zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych

Twojej organizacji. Tworzymy zaawansowane technologicznie i przyjazne rozwiązania

Dowiedz się więcej

Nasze narzędzia

Aplikacja RODO

Aplikacja wspierająca realizację obowiązków wynikających z RODO, w szczególności związanych z zarządzaniem ryzykiem. Umożliwia m.in. prowadzenie rejestrów z art. 30, ocenę prawnie uzasadnionego interesu, ocenę ryzyka związanego z naruszeniem ochrony danych, tworzenie i ewidencjonowanie upoważnień czy obsługę żądań osób, których dane dotyczą. Narzędzie dedykowane dla inspektorów ochrony danych.

Szczegóły

Usługi prawne oraz IT

AML

Analiza ryzyka, outsourcing, monitorowanie transakcji, wdrożenia, audyty, KYC, ocena instytucji obowiązanej, szkolenia.

Szczegóły

RODO

Wsparcie Inspektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Sygnaliści

Audyty funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń. Wdrożenia, w tym opracowywanie wzorów procedur, umów, regulaminów oraz innej dokumentacji, szkolenia.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły

Mówią o nas

Relacje z naszymi Klientami oparte są na zaufaniu i stabilnej obsłudze. Rozwijamy się poprzez głęboką analizę potrzeb naszych Klientów i dostarczanie im konkretnych rozwiązań, które będą mogli w praktyce wykorzystać w swojej pracy.

Zajmuję się analizą ryzyka od kilkunastu lat. Zetknąłem się z wieloma metodykami oraz źródłami wymagań dotyczącymi szacowania ryzyka. Żadna inna metodyka niż ta zaimplementowana w RedIntoGreen nie odzwierciedla tak dobrze mojego własnego podejścia do tego tematu. Gdybym decydował się stworzyć narzędzie do analizy ryzyka, zrobiłby to tak jak Zespół DAPR. Cóż, już raczej tego nie zrobię, ponieważ oni mnie ubiegli… 

????

Marcin Soczko

Very professional in their field of expertise, which is among others data privacy and GDPR. I highly recommend DAPR to everyone looking for legal safety, but also a business approach. They always put understanding business needs of a customer first, which is a true value among lawyers. And least but not last, they are really very nice guys you enjoy to work with!

Ewa Stachowska

Partnerzy