Zabezpiecz dane osobowe
swoich klientów

Przekaż funkcje IOD

Jako Inspektor Ochrony Danych przejmujemy dowodzenie nad całością systemu ochrony danych osobowych u klienta, w zamian za stałe miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo.

Zleć audyt lub sprawdzenie

Dokonujemy audytów bezpieczeństwa lub weryfikacji procedur w zakresie zgodności systemu ochrony danych osobowych z przepisami prawa polskiego (Ustawą i aktami wykonawczymi) i unijnymi (RODO)

Dostosuj firmę do wymogów RODO

Przygotowujemy firmy i organizacje do działania zgodnie z RODO. Dostosowujemy dokumenty, procedury oraz kształtujemy odpowiednie nawyki, wpływające na bezpieczeństwo danych;

Specjalistyczne szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych: ogólne lub branżowe (specjalistyczne), a także przygotowujące ABI/Inspektora ODO do pełnienia funkcji

Wsparcie kancelarii prawnej

W zakresie postępowań sądowych lub przed organami administracji wspierani jesteśmy przez kancelarię prawną, która w razie potrzeby przygotowuje również niezbędne opinie prawne

ISO 27001 i bezpieczeństwo IT

Przeprowadzamy organizcje przez proces certyfikacji firmy w zakresie normy ISO 27001 oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT. W ofercie między innymi white-hacking czyli testy penetracyjne infrastruktury IT...

DAPR to skrót od anglojęzycznego pojęcia „data protection”. W języku sundajskim to słowo oznacza ochraniacz. Misją naszej firmy jest czuwanie nad bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności ochrona danych osobowych naszych klientów. Proponowane przez nas rozwiązania zabezpieczają dane pod względem prawnym, technicznym i infrastrukturalnym.

W naszej pracy staramy w jak najmniejszym stopniu wpływać na biznes, a jednocześnie odpowiednio zabezpieczać kluczowe dla każdej firmy zasoby – dane klientów.

DAPR tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży, wspierani przez konsultantów zewnętrznych.

DAPR Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Wokalna 8 lok. 35
02-787 Warszawa
KRS: 0000688178
REGON: 367892190
NIP: 9512442208

Zadzwoń lub napisz:
(+48) 22 100 40 13
kontakt@dapr.pl

Biuro:
Aleja Niepodległości 245/17
02-009 Warszawa

DAPR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-787), przy ulicy Wokalna 8 lok. 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000688178, NIP 9512442208, REGON 367892190, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.