Dla kogo jest RODO?

Dla wszystkich przedsiębiorstw, instytucji państwowych, fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą swoją działalność na terenie EOG i administrują lub przetwarzają dane osobowe.

Dla osób fizycznych, które przetwarzają dane w innych celach niż osobisty użytek.

Po co mi to RODO?

Zastosowanie się do wymagań RODO to przede wszystkim obowiązek prawny. To również szansa na usprawnienie działalności Twojego przedsiębiorstwa, instytucji, fundacji. Wdrożenie RODO to dobra okazja do analizy procesów biznesowych, weryfikacji istniejących zabezpieczeń, wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. Zgodność z RODO to także element przewagi konkurencyjnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się po co Ci to RODO to zapraszamy do kontaktu.

Jak to wygląda w praktyce?

Krok 1

Etap wstępny

Pierwsze spotkanie to podpisanie umowy o poufności i rozmowa na temat potrzeb klienta. Szybka ankieta, ustalenie zakresu i warunków współpracy. Etap ten jest bezpłatny.

Krok 2

Audyt

Rozpoczynamy właściwy audyt mający na celu zebranie informacji o tym, w jaki sposób oraz jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza organizacja. Audyt kończymy szczegółowym raportem zawierającym listę niezgodności oraz plan naprawczy.

Krok 3

Wdrożenie

Pomożemy przygotować rozwiązania dla stwierdzonych niezgodności oraz niezbędną dokumentację. Opracujemy m.in. politykę ochrony danych osobowych i instrukcje dla pracowników. Pomożemy przeszkolić osobę, która będzie pełnić funkcję IOD.

Krok 4

Stałe wsparcie

Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w zamian za miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo. Aktualizujemy dokumentację, przeprowadzamy cykliczne audyty i szkolenia dla pracowników, wspieramy organizację w przypadku incydentów i kontroli.