Hero section background

Projekt Jakie To Ryzyko?

Jakie to ryzyko? – zapraszamy do naszego nowego projektu w ramach, którego chcemy wspólnie – społecznie – przygotować listę kryteriów pomocną przy wykonywaniu analizy ryzyka RODO

Przejdz do strony projektu>>

Dla kogo jest RODO?

Dla wszystkich przedsiębiorstw, instytucji państwowych, fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą swoją działalność na terenie EOG i administrują lub przetwarzają dane osobowe.

Dla osób fizycznych, które przetwarzają dane w innych celach niż osobisty użytek.

Hero section background

Po co mi to RODO?

Zastosowanie się do wymagań RODO to przede wszystkim obowiązek prawny. To również szansa na usprawnienie działalności Twojego przedsiębiorstwa, instytucji, fundacji. Wdrożenie RODO to dobra okazja do analizy procesów biznesowych, weryfikacji istniejących zabezpieczeń, wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. Zgodność z RODO to także element przewagi konkurencyjnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się po co Ci to RODO to zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami >>

Jak to wygląda w praktyce?

Meeting icon
Krok 1

Etap wstępny

Pierwsze spotkanie to podpisanie umowy o poufności i rozmowa na temat potrzeb klienta. Szybka ankieta, ustalenie zakresu i warunków współpracy. Etap ten jest bezpłatny.

Ikonka lupy
Krok 2

Audyt

Pomożemy przygotować rozwiązania dla stwierdzonych niezgodności oraz niezbędną dokumentację. Opracujemy m.in. politykę ochrony danych osobowych i instrukcje dla pracowników. Pomożemy przeszkolić osobę, która będzie pełnić funkcję IOD.

Ikonka puzzli
Krok 3

Wdrożenie

Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w zamian za miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo. Aktualizujemy dokumentację, przeprowadzamy cykliczne audyty i szkolenia dla pracowników, wspieramy organizację w przypadku incydentów i kontroli.

Ikonka pomocnej osoby
Step 4

Stałe wsparcie

Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w zamian za miesięczne wynagrodzenie określone ryczałtowo. Aktualizujemy dokumentację, przeprowadzamy cykliczne audyty i szkolenia dla pracowników, wspieramy organizację w przypadku incydentów i kontroli.

Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych zostało stworzone w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich EOG. Tym niemniej, członkowie EOG mogą uszczegółowić w prawie krajowym zastosowanie przepisów rozporządzenia.

Aktem prawnym służącym stosowaniu rozporządzenia w Polsce jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Określa ona m.in. podmioty obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych, postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów. W DAPR zapewniamy zgodność działalności naszych klientów zarówno z rozporządzeniem jak i przepisami polskiej ustawy.