Wskazujemy zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych

oraz informacji Twojej organizacji. Tworzymy zaawansowane technologicznie i przyjazne rozwiązania

Dowiedz się więcej

Tworzymy narzędzia monitorujące poziom bezpieczeństwa danych oraz informacji w Twojej organizacji.

Uzupełniamy je o usługi zwiększające ich skuteczność w przestrzeniach niezautomatyzowanych.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasze narzędzia

laptop

Aplikacja RODO

Aplikacja zapewniająca ciągłość procesów dzięki weryfikacji bezpieczeństwa danych. Umożliwia kontrolę zgodności ochrony danych z normami ISO a także diagnozuje i raportuje luki w zabezpieczeniach Twojej organizacji.

Szczegóły

Usługi prawne oraz IT

AML

Analiza ryzyka, outsourcing, monitorowanie transakcji, wdrożenia, audyty, KYC, ocena instytucji obowiązanej, szkolenia.

Szczegóły

RODO

Wsparcie Insektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Sygnaliści

Audyty funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, opracowanie dokumentacji, wzorów procedur, umów i innych dokumentów. Wdrożenia, ustalanie kanałów zgłoszeń, opracowanie regulaminów, szkolenia.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły

Mówią o nas

Relacje z naszymi Klientami oparte są na zaufaniu i stabilnej obsłudze. Rozwijamy się dzięki możliwości głębokiej analizy potrzeb naszych Klientów.

Zajmuję się analizą ryzyka od kilkunastu lat. Zetknąłem się z wieloma metodykami oraz źródłami wymagań dotyczącymi szacowania ryzyka. Żadna inna metodyka niż ta zaimplementowana w RedIntoGreen nie odzwierciedla tak dobrze mojego własnego podejścia do tego tematu. Gdybym decydował się stworzyć narzędzie do analizy ryzyka, zrobiłby to tak jak Zespół DAPR. Cóż, już raczej tego nie zrobię, ponieważ oni mnie ubiegli… 

????

Marcin Soczko

Very professional in their field of expertise, which is among others data privacy and GDPR. I highly recommend DAPR to everyone looking for legal safety, but also a business approach. They always put understanding business needs of a customer first, which is a true value among lawyers. And least but not last, they are really very nice guys you enjoy to work with!

Ewa Stachowska