Usługi w zakresie AML

Audyt

Przeprowadzamy audyt doraźny lub roczny, całościowy lub obejmujący tylko poszczególne obszary. Audyt kończymy raportem i prezentacją dla zarządu. Zapewniamy przegląd procesów, wykrycie nieprawidłowości oraz wsparcie w spełnianiu obowiązków raportowych do zarządu lub rady nadzorczej.

Wdrożenie

Jeśli Twoja firma nie jest jeszcze dostosowana do regulacji AML/CFT albo do tej pory zakupiłeś jedynie „pakiet dokumentów”, to służymy Ci wsparciem. Zaczniemy od szkolenia, abyś razem z personelem wiedział co Was czeka. Następnie przejdziemy do ustalenia jak przebiegają poszczególne procesy i w jaki sposób trzeba je dostosować, wraz z Twoim zespołem wypracujemy rozwiązania łączące potrzeby compliance i biznesu, opisując to wszystko w dokumentacji.

Analiza ryzyka

Podstawową zasadą AML jest podejście oparte na ryzyku. Zgodnie z regulacjami należy wykonać ocenę ryzyka oraz ocenić ryzyko dla każdego z klientów. Jeśli potrzebujesz wsparcia to możemy zarówno dostarczyć Ci wzory dokumentów, jak i wesprzeć Cię w praktycznym przeprowadzeniu oceny ryzyka.

KYC + Monitoring

Wspieramy w analizie ryzyka klienta oraz w dostosowaniu procesu KYC do wymagań prawnych. Ponadto możemy wspomóc Cię w ustawieniu systemu alertów na transakcjach oraz wesprzeć w analizie szczególnie trudnych przypadków.

Szkolenia

Zgodnie z ustawą AML niezbędne jest zapewnienie szkoleń dla personelu, w tym uwzględniających przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, że łączymy praktykę RODO i AML, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe, dostosowane do Państwa potrzeb szkolenia.

Sygnaliści

Przyjmujemy i rozpatrujemy zgłoszenia, prowadzimy rejestr, raportujemy, przygotowujemy procedury, regulaminy oraz inną dokumentację.

Nasze pozostałe usługi

RODO

Wsparcie Inspektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Sygnaliści

Audyty funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń. Wdrożenia, w tym opracowywanie wzorów procedur, umów, regulaminów oraz innej dokumentacji, szkolenia.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły