Usługi w zakresie Sygnaliści

Audyt

Przeprowadzamy audyt funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, w tym przygotowujemy raport poaudytowy oraz prezentację dla zarządu.

Dokumenty

Przygotowujemy pełną dokumentację, w tym wzory regulaminów oraz procedur, wzory umów z dostawcami (lub je opiniujemy), wzory upoważnień, zobowiązania do zachowania tajemnicy, wzory rejestru.

Wdrożenie

Ustalamy z klientem kanały zgłoszeń, przygotowujemy w oparciu o nie regulaminy oraz procedury. Oferujemy także pomoc we wdrożeniu w życie ustalonych kanałów zgłoszeń.

Szkolenie

Organizujemy szkolenia o sygnalistach dla zarządu, osób wytypowanych do przyjmowania zgłoszeń oraz dla personelu.

Wsparcie

Możemy przyjąć przyjmowanie zgłoszeń poprzez narzędzie DAPR. Podejmujemy działania następcze oraz prowadzimy rejestry zgłoszeń.

RODO

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu analizy ryzyka dla kanałów zgłoszeń, w przygotowaniu innych procedur np. antymobbingowej albo antydyskryminacyjnej.

Nasze pozostałe usługi

AML

Analiza ryzyka, outsourcing, monitorowanie transakcji, wdrożenia, audyty, KYC, ocena instytucji obowiązanej, szkolenia.

Szczegóły

RODO

Wsparcie Inspektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły