Usługi w zakresie Sygnaliści

Audyt

Przeprowadzamy audyt funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, w tym przygotowujemy raport po audytowy oraz prezentacji dla zarządu.

Dokumenty

Przygotowujemy pełną dokumentację w tym wzory regulaminu oraz procedur, wzory umowy z dostawcami lub jej opiniowanie, wzory upoważnień, zobowiązania do zachowania tajemnicy oraz wzory rejestru.

Wdrożenie

Ustalamy z klientem kanały zgłoszeń, przygotowujemy regulaminy pod ustalone kanały zgłoszeń
oraz przygotowujemy procedury pod ustalone kanały zgłoszeń. Oferujemy także pomoc we wdrożeniu w życie ustalonych kanałów zgłoszeń.

Szkolenie

Organizujemy szkolenia o sygnalistach dla zarządu, osób wytypowanych do przyjmowania zgłoszeń oraz dla personelu.

Wsparcie

Możemy przyjąć przyjmowanie zgłoszeń poprzez narzędzie DAPR. Podejmujemy działania nasgtępcze oraz prowadzimy rejestry zgłoszeń.

RODO

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu analizy ryzyka dla kanałów zgłoszeń, w przygotowaniu innych procedur np.. Anty mobingowej albo andy dyskryminacyjnej.

Kanały zgłoszeń

Ustalamy i porządkujemy kanały zgłoszeń

Edukacja

sprawdź najnowsze informacje dotyczące Cyberbezpieczeństwa, RODO oraz AML

Webinar
konferencja

ROZLCZALNOŚĆ TO PODSTAWA RODO

KONFERENCJA DAPR „ROZLCZALNOŚĆ TO PODSTAWA RODO” odbędzie się już 24 maja. Startujemy o 10.50. Rozliczalność słowo odmienione przez […]

Zapisz się

Nasze pozostałe usługi

AML

Analiza ryzyka, outsourcing, monitorowanie transakcji, wdrożenia, audyty, KYC, ocena instytucji obowiązanej, szkolenia.

Szczegóły

RODO

Wsparcie Insektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły