Marcin Błoński

Marcin Błoński

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, a w szczególności w stosowaniu podejścia opartego na ryzyku. Od trzech lat zajmuje się rozwojem metodyki przeprowadzania analiz ryzyka oraz aplikacji RedIntoGreen, wykorzystywanej do zarządzania ochroną danych osobowych.

Koordynuje projekty przeprowadzania analiz ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla przedsiębiorstw z różnych branż, w szczególności sektora finansowego, IT oraz zarządzania nieruchomościami. Wykonuje audyty zgodności procesów przetwarzania z wymogami RODO oraz wspiera klientów w postępowaniach związanych z naruszeniami ochrony danych. Pomaga w rozwijaniu produktów zgodnie z zasadą Privacy by Design.

Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych nt. podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla inspektorów ochrony danych, prawników i innych specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem m.in. w ramach studiów podyplomowych w INP PAN.

Uczelnia: Akademia Obrony Narodowej, kierunek: Bezpieczeństwo narodowe, specjalizacje: Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Zainteresowania naukowe i praca magisterska: bezpieczeństwo międzynarodowe, geopolityka

Inne: Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe