Marcin Błoński

Marcin Błoński

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, a w szczególności w stosowaniu podejścia opartego na ryzyku. Od czterech lat zajmuje się rozwojem metodyki przeprowadzania analiz ryzyka oraz aplikacji RedIntoGreen, wykorzystywanej do zarządzania ochroną danych osobowych.

Koordynuje projekty przeprowadzania analiz ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla przedsiębiorstw z różnych branż, w szczególności sektora finansowego, IT oraz zarządzania nieruchomościami. Wykonuje audyty zgodności procesów przetwarzania z wymogami RODO oraz wspiera klientów w postępowaniach związanych z naruszeniami ochrony danych. Pomaga w rozwijaniu produktów zgodnie z zasadą Privacy by Design.

Absolwent studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Autor i współautor publikacji nt. podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla inspektorów ochrony danych, prawników i innych specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem.

Ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej, na kierunku bezpieczeństwo narodowe, ze specjalizacjami zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Laureat stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.